Pranešimai

Rodomi įrašai nuo gruodis, 2019

GMT+10 arba kas, velniai griebtų, yra NSW?

Mano mama nekenčia santrumpų. Gal ir nereikia stebėtis: kai esu Lietuvoj, priklausau LJR, ESN, LGMOA, prisidedu prie JAS organizavimo... Ką jau kalbėti, kad dirbau UPS, o ir šiaip esu tinginė, kuri tingi kalbėti visais žodžiais (tarp kitko, labai australiškas bruožas). Tad kodėl gi mamos dar labiau nepaerzinus? Esu spoksotoja į automobilių numerius. Kartą pamačiau vieną mašiniuką ir skubiai išsiunčiau mamai žinutę: „pirmą kartą pamačiau mašiną iš SA!“ Atsakymas šiek tiek sutrikdė: „kas yra SA? Saudo Arabija?“ Ką gi. Ne. SA yra South Australia – viena iš šios šalies valstijų. O automobilio iš Saudo Arabijos (dar) neteko matyti. Kad jau prakalbome apie automobilius, galiu papasakoti ir kitą nutikimą. Pirmą vakarą Sidnėjuje pamačiau mašiną iš ACT. Ir skubiai raportavau: „pamačiau pirmą mašiną iš ACT, dabar liko tik NT.“ Žinoma, sulaukiau klausimo, kas yra ACT, nors kas yra NT, mama suprato/žinojo. Ir tada mane mama dar labiau sutrikdė: „Adelaidėje irgi pamatytum ACT mašinų.“ Net išsižioja